Основи наукових досліджень

213 термінів |

Конкретизувати

Конкретизувати (від франц. concretiser і лат. concretus – згущений) – робити більш наочним, уточнювати.

Основи наукових досліджень