Основи наукових досліджень

213 термінів |

Критерій

Критерій (від грец. kriterion – ознака) – ознака істинності, на підставі якої дається оцінка, пізнання, керування, оптимізація і т.д.

Основи наукових досліджень