Основи наукових досліджень

213 термінів |

Логіка

Логіка (від грец. logike – слово, поняття, розум, роздумування) – 1) наука про закони та форми мислення; 2) хід міркувань, побудова висновків; 3) внутрішня закономірність, зумовленість, (напр., логіка розвитку подій).

Основи наукових досліджень