Основи наукових досліджень

213 термінів |

Методологія

Методологія (від грец. methodos – спосіб пізнання і logos – вчення) – вчення про способи організації і побудови теоретичної і практичної діяльності людини.

Основи наукових досліджень