Основи наукових досліджень

213 термінів |

Моделювання

Моделювання (від франц. modeler – ліпити, формувати) – метод пізнання явищ і процесів, що ґрунтується на заміні, теоретичній або експериментальній, об’єкта досліджень (оригіналу) подібним до нього (моделлю).

Основи наукових досліджень