Основи наукових досліджень

213 термінів |

Об’єкт

Об’єкт ( від лат. objectus – предмет) – 1) зовнішній світ, що існує поза нами, незалежно від нашої свідомості і є предметом пізнання, практичної дії суб’єкта; 2) предмет, явище, на які спрямована якась діяльність (напр., об’єкт дослідження) тощо.

Основи наукових досліджень