Основи наукових досліджень

213 термінів |

Об’єктивність

Об’єктивність – 1) принцип пізнання, що ґрунтується на визнанні дійсності в її реальних закономірностях і загальних формах; відповідність об’єктивній дійсності, неупередженість; 3) причетність до об’єктивного пізнання.

Основи наукових досліджень