Основи наукових досліджень

213 термінів |

Оригінал (науковий)

Оригінал (науковий) (від франц. original i лат. originalis – походження) – 1) рукописний або друкований документ, підписаний автором або керівником відповідної установи, організації.

Основи наукових досліджень