Основи наукових досліджень

213 термінів |

Резюме

Резюме (від франц. resume) – короткий виклад основного змісту доповіді, дискусії тощо.

Основи наукових досліджень