Основи наукових досліджень

213 термінів |

Риторика

Риторика (від грец. rhetorike – ораторське мистецтво) – наука красномовства.

Основи наукових досліджень