Основи наукових досліджень

213 термінів |

Самостійна робота

Самостійна робота – навчальна діяльність студентів, спрямована на вивчення й оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої участі викладача.

Основи наукових досліджень