Основи наукових досліджень

213 термінів |

Синтез

Синтез (від грец. synthesis – складання) – об’єднання раніше виокремлених частин у ціле, в якому протиріччя і протилежність послаблюються або знімаються.

Основи наукових досліджень