Основи наукових досліджень

213 термінів |

Спостереження

Спостереження – метод пізнання дійсності, який ґрунтується на безпосередньому сприйнятті процесів, явищ, об’єктів за допомогою органів чуття, без втручання їх у буття дослідника.

Основи наукових досліджень