Основи наукових досліджень

213 термінів |

Структура

Структура (від лат. structura – побудова, розміщення) – упорядкованість відношень, що зв’язують елементи системи і сприяють її рівновазі; спосіб організації системи, тип зв’язків.

Основи наукових досліджень