Основи наукових досліджень

213 термінів |

Теза

Теза (від грец. thesis – положення, твердження) – коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, повідомлення, монографії, дисертації.

Основи наукових досліджень