Основи наукових досліджень

213 термінів |

Тезаурус

Тезаурус (від грец. thesauros – cкарб) – 1) тип словника, що подає лексичний склад мови в повному обсязі; 2) в інформатиці – повний систематизований набір даних у будь-якій сфері знання, що дозволяє людині або обчислювальній машині орієнтуватися в ній.

Основи наукових досліджень