Основи наукових досліджень

213 термінів |

Термін

Термін (від лат. terminus – межа, кордон) – слово або словосполучення, що має точно позначити поняття і його зв’язки з іншими поняттями в межах певної сфери.

Основи наукових досліджень