Основи наукових досліджень

213 термінів |

Формула

Формула (від лат. formula – образ, вид) – 1) точне загальне визначення певного правила, закону тощо; узагалі будь-яке визначення, виражене стисло; 2) матем., фіз. – сукупність величин, виражених числами та літерами і пов’язаних між собою за допомогою спеціальних знаків (напр., алгебраїчна формула).

Основи наукових досліджень