Основи наукових досліджень

213 термінів |

Фрагмент

Фрагмент (від франц. fragment – уламок, шматок) – уривок певного тексту чи твору (в науці, мистецтві, літературі тощо).

Основи наукових досліджень