Основи наукових досліджень

213 термінів |

Шрифт

Шрифт (від нім. schrift – писати) – 1) написання, накреслення літер; 2) полігр. – комплект літер, розділових, математичних та інших знаків, які використовують при набиранні тексті для друку.

Основи наукових досліджень