Історія України: Матеріали до підручн. для 10-11 кл.

Автор: | Рік видання: 1992 | Видавець: Київ: «Райдуга» | Кількість сторінок: 512

Продрозкладка

У резолюції ЦК РКП (б) про радянську владу в Україні, яку прийняв у листопаді 1919 р. пленум ЦК РКП (б), говорилося про те, що в республіці мають бути збережені основні принципи радянської продовольчої політики — державна заготівля хліба за твердими цінами й примусова продовольча розкладка. Обговорюючи цю резолюцію на VIII Всеросійській партконференції, керівники КП(б)У зробили ряд критичних зауважень. Зокрема, В. П. Затонський зауважив, що ціни на заготовлюваний для пролетарських центрів Росії хліб набагато нижчі від ринкових, але хлібозаготівлі не забезпечені промтоварами з Росії. Продовжуючи цю тему, Д. 3. Мануїльський сказав так: "Тов. Ленін виступає і говорить, що треба провадити національну політику, ми ж кажемо, що мужику потрібна мануфактура, а чи буде ця мануфактура жовтого або червоного кольору — цілком байдуже (натяк на кольори державних прапорів: жовто-блакитний в УНР, червоний в УСРР.— авт.). Ми зараз мануфактури дати не можемо".

В. І. Ленін на цій конференції заявив, що продроз-кладку треба довести до кінця, бо вона створює соціалістичний фундамент економіки. Підсумовуючи, він додав: "...тільки тоді, коли ми розв'яжемо це завдання і в нас буде соціалістичний фундамент, ми зможемо споруджувати на цьому соціалістичному фундаменті всю ту розкішну будову соціалізму, яку ми не раз починали споруджувати згори і яка не раз руйнувалась". Вождь більшовиків тоді ще не усвідомлював, що конфіскація продукції, якою була продрозкладка, якраз і є не "соціалістичним фундаментом", а побудовою споруди з даху. Позбавляючи селян стимулів до господарювання на землі, яку вони, нарешті, одержали в ході аграрної реформи, продрозкладка підривала продуктивні сили сільського господарства.

Заготівля продовольства в Україні спочатку зосе*, реджувалася в особливій продовольчій комісії Південно-Західного фронту, на чолі якої стояв М. К. Владимиров. Після поновлення діяльності наркоматів Владимиров став одночасно наркомом продовольства. Всеукрревком на початку січня 1920 р. видав наказ, в якому скасовувалися розпорядження місцевих властей щодо вільної торгівлі хлібом. Хлібна монополія держави поновлювалася, а її порушення селянами оголошувалося державним злочином.

26 лютого Раднарком УСРР прийняв закон про хлібну розкладку. Селянські двори, які мали посівну площу більше трьох десятин, зобов'язувалися здавати хліб державі. Встановлювалася колективна відповідальність сільських громад за здачу зерна. Якщо завдання виконувалося, а біднота сприяла цьому, вона одержувала право на певну кількість стягнутого за розкладкою хліба: від 10 до 25 %. Обов'язкові хлібозаготівлі на 1920 р. встановлювалися в обсязі 160 млн пудів. Пізніше розкладку для України було зменшено до 105 млн пудів. Хліб мав надійти у розпорядження держави в чотири строки, до 1 липня.

Селяни опиралися конфіскації хліба та інших видій сільськогосподарської продукції (розкладка незабаром поширилася мало не на все те, що вироблялося на селянському подвір'ї). Тому строки її зсунулися, а обсяги виявилися меншими від запланованих. А найголовніше — під час заготівель доводилося застосовувати військову силу. Працівники наркомпроду УСРР мали в своєму розпорядженні навіть кавалерійські частини для придушення опору селян, охорони продовольчих вантажів, організації загороджувальних загонів для боротьби а мішечниками на шляхах.

Декларована більшовиками спілка із середнім селянством, яке стало більшістю в українському селі, залишалася на папері. Забезпечена аграрною реформою підтримка радянської влади основною масою селянства, яка так переконливо виявилася під час радянсько-польської війни, швидко зникала.

У першій половині 1920 р, продрозкладка майже провалилася, бо органи радянської влади, поміж них каральні, перебували в стадії формування. В другій половині року заготівлі вдалося істотно збільшити. Всього за рік держава заготовила в Україні 71,5 млн пудів хліба проти 10,5 млн пудів за 1919 р. Істотну допомогу в продрозкладці надали комітети незаможних селян (комнезами).