Історія України: Матеріали до підручн. для 10-11 кл.

Автор: | Рік видання: 1992 | Видавець: Київ: «Райдуга» | Кількість сторінок: 512

Загальне поняття культури

У широкому розумінні культура означає певний рівень розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людей, створення ними матеріальних і духовних цінностей. Звідси існування двох чинників культури — матеріального і духовного.

У широкому розумінні культура вбирає в себе оволодіння грамотою, виховання, освіту всіх рівнів, мову, прилучення народу до художніх цінностей, культурно-освітню роботу, літературу і мистецтво у всіх його жанрах та видах. Культура включає міфологію, релігію, науку, норми права і політики, моралі, етики і естетики, людську порядність, почуття і поведінку, організацію праці і побуту, їхній розвиток, тобто життєдіяльність чи то особи, чи то окремої соціальної групи, чи то суспільства в цілому, взаємовідносини людей та їх ставлення до природи тощо.

Все це — загальнолюдські цінності. Але жовтневий переворот 1917 р. замінив їх на хибно витлумачені класові атрибути, знаменував собою початок руйнування національної культури — як української, так і інших народів колишнього СРСР. Хоча це знищення видавалося за розвиток і навіть розквіт культури.

У критичному становищі українська культура знаходиться й дотепер. Значно звужено культурний кругозір народу при тому духовному багатстві, яке нагромаджено в суспільстві. Це пояснюється як догматичністю марксистської ідеології, що пройняла всю культуру, так і кризовим становищем її матеріальної бази. Більш як у 6 тис. населених пунктах республіки немає жодного закладу культури.

Одночасно зміцнювали свої позиції бездуховність, невігластво й аморальність. За інтелектуально-моральним рівнем, як свідчить статистика ЮНЕСКО, наша країна посідала у 1985 р. 57 місце. На початок 90-х рр. за цим показником ми опинилися ще далі, позаду десятків країн світу. Занепад нашої культури, наших кращих традицій продовжується. Цьому сприяє й те, що нас заплеснув каламутний потік масової культури, незрідка в її низькопробних, вульгарних і бездарних виявах. Вона заполонила свідомість значної частки суспільства, особливо молоді, не обтяженої ані розумінням справжньої культури, ані почуттям власної гідності.