Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Запитання. Завдання

1. Які перші державні утворення існували на українських землях?

2. Якими були передумови утворення Київської Русі?

3. Наведіть аргументи "за" і "проти" кожної з теорій походження Київської Русі.

4. Простежте динаміку розвитку політичного устрою в Київській державі.

5. Як вплинуло на політичне життя Київської Русі запровадження християнства?

6. Які політичні причини зумовили ослаблення Київської держави?

7. Проаналізуйте аргументацію прихильників і противників концепції єдиної давньоруської народності.

8. Які міжнародні зв'язки і яке значення в історії Європи мала Київська Русь?