Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Теорія інтеракції

Значний вплив на розвиток сучасної соціологічної думки Заходу має теорія інтеракції. Розглядаючи суспільство як цілісний організм, її прихильники Д.Холманс, П.Блан, Р.Емерсон та ін. приходять до висновку, що активність людей залежить від досконалої системи нагород і покарань. Ці нагороди і покарання можуть бути економічного, юридичного, політичного, морального та іншого характеру. Якщо людина за свою діяльність отримує нагороду, то вона, за незначним винятком, буде діяти в напрямі вдосконалення свого "Я" і навпаки.. Досконала система нагород і покарань детермінує прогрес суспільства в бік добра, елімінуючи зло.

Серед різного роду дій, вказують прихильники теорії інтеракції, суттєву роль в житті особи відіграє її суспільна діяльність. Значущість цієї діяльності полягає в тому, що вона спрямована на справи, мета яких — створювати блага іншим. Діяльність особи в інтересах інших зароджує в неї надію на отримання певної винагороди: матеріальної, моральної, можливості просування по службі.