Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Прогностична функція

Науці в цілому властива прогностична функція. На основі знання законів функціонування і розвитку тієї чи іншої реальності наука має можливість скласти короткостроковий або довгостроковий прогноз зміни реальності. Для соціальних явищ прогнозування має важливе значення. Воно показує не тільки необхідність певних змін, а й реальні можливості їх здійснення.

Спираючись на загальні знання соціального розвитку, виявляючи ступінь дії позитивних і негативних факторів соціального суб'єкта, соціологія може будувати перспективну лінію розвитку і давати ефективні рекомендації.

Функція соціального проектування і конструювання. Одним з важливих завдань соціології є вироблення такої наукової рекомендації, яка б була використана на практиці різними соціальними верствами, групами, організаціями.

У ході соціального проектування розробляються моделі конкретної організації з оптимальними параметрами її функціонування, коли і сама організація, і кожний її член перебувають в умовах, які дозволяють їм найбільш повно виразити себе. Соціальне проектування і конструювання завжди пов'язане з визначенням кінцевого соціального процесу.