Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ЛІТЕРАТУРА

1. Донченко Т.Н., Ршкина Р.В. Социология экономической жизни: очерки теории.— Новосибирск: Сиб. отд. Наука, 1991.

2. Дорин A.B. Экономическая социология.— Минск, 1997.

3. Єременко В.Г. Основи соціальної економіки.— К., 1997.

4. Економічна соціологія. Навч. посібник (В.М.Ворона, В.Є.Пилипемко та ін.).— К.: Інститут соціології HAH України, 1997.

5. Пригожий А.Й. Социология организаций.— М., 1980.

6. Paдаев B.B. Экономическая социология.— М., 1997.

7. Современная западная социология. Словарь.— М., 1996.

8. Соціологічний довідник / За ред проф. В.І.Воловича.— К., 1997.

9. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.П.Андрущенко.—Харьков, 1996.

10. Удальцова М.В. Социология управления. Учеб. пособ.— М., 1998.

11. Черныш Н.І. Соціологія. Курс лекцій.— Львів, 1996.

12. Якуба О.О. Соціологія.— Харків, 1996.