Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Скотарські суспільства

Залежно від природного середовища, в якому їм доводиться жити, скотарі розводять і випасають таких тварин, як велику рогату худобу, овець, кіз, верблюдів або коней. Чимало скотарських суспільств іще існують у сучасному світі — переважно в Африці, на Середньому Сході й у Центральній Азії. Такі суспільства виникають у тих регіонах, де ростуть густі трави, або в пустелях чи на гірських верховинах. Такі реґіони не дуже придатні для землеробства, проте там можна випасати різні види свійських тварин.

Скотарські суспільства звичайно мігрують з місця на місце залежно від сезонних змін. Оскільки вони мають в'ючних тварин, то пересуваються на набагато дальші відстані, аніж люди, які живуть із полювання та збирання диких плодів. З огляду на свій кочовий спосіб життя, люди в скотарських суспільствах зазвичай не нагромаджують великих матеріальних статків, хоча в матеріальному плані вони живуть набагато складніше, аніж мисливці та збирачі. Позаяк одомашнення тварин дає змогу забезпечити регулярну наявність харчів, ці суспільства, як правило, набагато більші, аніж угруповання мисливців та збирачів. Деякі скотарські суспільства нараховують по чверть мільйона людей і більше.

Долаючи, як то часто буває, великі відстані, скотарські суспільства регулярно входять у контакт з іншими групами. Вони часто торгують, але й воюють теж. Більшість скотарських культур були дуже мирними, бажаючи тільки ходити коло своєї худоби та здійснювати церемонії й обряди своєї спільноти. Інші відзначалися войовничістю, добуваючи собі засоби до життя не тільки з випасання худоби, а й із завоювань та грабунку. В скотарських суспільствах ми знаходимо більшу майнову та владну нерівність, ніж у групах мисливців та збирачів. Особливо значну персональну владу мають вожді, ватажки племен та воєначальники.

Класичний опис скотарського суспільства здійснив Е.Е. Еванс-Прічард, який вивчав нюерів, суспільство, що живе у південному Судані, в Африці (Еvans-Рrichard, 1940). Головні засоби до життя нюери добувають, розводячи рогату худобу, хоча вони вирощують і хліб. Люди живуть у поселеннях, розташованих на відстані п'яти-двадцяти миль одне від одного. В 1930-х рр., коли Еванс-Прічард здійснював своє дослідження, нюерів нараховувалося близько двохсот тисяч. Усі вони говорять однією мовою і дотримуються схожих звичаїв, але не мають ані центральної політичної влади, ані хай там якого врядування. Вони поділені на племена, які іноді співпрацюють одне з одним, але частіше живуть нарізно.

Кожне плем'я має свою територію з кордонами, здебільшого позначеними річками або струмками. Проте нюери не надають якогось особливого значення землі, вони цінують її лише остільки, оскільки вона дає пашу для їхньої худоби. В сухий сезон вони перебираються жити в табори, розташовані біля криниць. Більшість свого життя нюери присвячують худобі, що з багатьох поглядів посідає центральне місце в їхній культурі. Вони глибоко зневажають сусідів за те, що ті мало або зовсім не тримають худоби. Кожен важливий етап їхнього життя — народження, входження в дорослий вік, одруження і смерть — позначається ритуалами, пов'язаними з худобою. Чоловіків часто називають кличками їхніх улюблених волів, а жінок — кличками тих корів, до яких вони ставляться з особливою прихильністю.

Племена нюерів нерідко воюють одне з одним або пристають до спілки у війнах проти чужинців. Вони живуть заради своєї худоби, заради неї і воюють, наприклад, нападають на сусідній народ дінка, ще одне скотарське суспільство, щоб захопити його череди. В одному нюерському прислів'ї говориться: "У бійках за корову загинуло більше людей, аніж за будь-яку іншу справу".