Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

Нам треба насамперед визначити деякі основні поняття, зокрема про сім'ю, спорідненість та шлюб.

СІМ'Я — це група осіб, об'єднаних зв'язками спорідненості, дорослі члени якої беруть на себе відповідальність за опіку над дітьми.

Зв'язки СПОРІДНЕНОСТІ — це такі зв'язки між індивідами, що встановлені або через шлюб, або по висхідних лініях, які поєднують кревних родичів (матерів, батьків, дітей, діда й бабусю і т.д.).

ШЛЮБ можна визначити як суспільно визнаний і схвалений сексуальний союз між двома дорослими індивідами. Коли двоє людей одружуються, вони стають родичами одне одному; хоча шлюбний зв'язок поєднує взаєминами родичання набагато більше коло людей. Батьки, брати, сестри та інші кревні родичі одного партнера стають родичами другого через шлюб.

Родинні стосунки завжди існують усередині значно більших груп, об'єднаних зв'язками спорідненості. Фактично в усіх суспільствах ми можемо ідентифікувати те, що соціологи та антропологи називають нуклеарною сім'єю: це двоє дорослих, які живуть у одній оселі з власними або всиновленими дітьми. В більшості традиційних суспільств нуклеарна сім'я входила до широкої мережі споріднених зв'язків певного виду. Коли близькі родичі живуть у тій самій оселі з якимось подружжям та їхніми дітьми або перебувають у постійному й тісному зв'язку одні з одними, ми говоримо про розширену сім'ю. Розширена сім'я може включати в себе діда й бабусю, братів та їхніх дружин, сестер та їхніх чоловіків, тіток і племінників.

В західних суспільствах шлюб, а отже, й сім'я, асоціюється з моногамією. І для чоловіка, й для жінки вважається незаконним бути одруженими більше, аніж з одним індивідом водночас. Якщо взяти світ у цілому, то не можна сказати, що моногамія — найбільш узвичаєний вид шлюбу. Здійснивши своє знамените порівняльне дослідження кількохсот сьогоднішніх суспільств, Джордж Мердок виявив, що полігамія (різновид шлюбу, який допускає чоловікові або жінці мати більше одного партнера) була дозволена більш як у 80 відсотках проаналізованих суспільств (Мurdock, 1949). Існують два види полігамії: полігінія — це коли чоловік може бути в шлюбі з кількома жінками водночас, і поліандрія — явище, набагато менш поширене, коли жінці дозволяється мати двох або й більше чоловіків водночас.