Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Біологічний погляд

Деякі з перших спроб пояснити злочинність були суто біологічними за своїм характером. Італійський кримінолог Чезаре Ломброзо, що працював у 1870-і роки, вважав, що кримінальні типи можна розпізнати за формою черепа. Він погоджувався, що суспільство може впливати на формування кримінальної поведінки, але розглядав більшість злочинців як біологічно дегенеративних або дефективних. Ідеї Ломброзо давно були безнадійно дискредитовані, але подібні погляди висувалися знову й знову. Інший популярний метод, за допомогою якого намагалися продемонструвати вплив спадковості на злочинні тенденції, полягав у вивченні родоводів. Але це фактично не доводить впливу спадковості, бо неможливо відокремити успадковані впливи від середовищних.

Одна з пізніших теорій розрізняла три головні види людської тілесної будови і проголошувала, що один із них безпосередньо пов'язаний зі схильністю до правопорушень. Мускулисті, активні типи (мезоморфи), твердила теорія, імовірніше стають злочинцями, ніж типи тендітні (ектоморфи) або гладші (ендоморфи) (Sheldon, 1949; Glueck and Glueck, 1956). Подібні погляди також широко критикувалися. Навіть якби справді існував якийсь зв'язок між будовою тіла та злочинними нахилами, це не мало б жодного стосунку до впливу спадковості. Люди мускулистого типу можуть бути схильними до всіляких правопорушень тільки тому, що вони дають нагоду застосувати свою силу. Більше того, майже всі дослідження в цій галузі обмежувалися середовищем неповнолітніх злочинців у виправних закладах, і не виключено, що грубші, атлетичні на вигляд правопорушники мають більше шансів бути направленими в такі виправні заклади, аніж тендітні й худорляві.

Деякі індивіди можуть бути схильні до дратівливості й агресивності, а це може іноді спонукати їх до фізичного нападу на інших. Проте ми не маємо переконливих доказів, що такі риси особи передаються в спадок, а якби й передавалися, їхній зв'язок зі злочинними нахилами може бути тільки дуже віддалений.