Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Засвоєна девіантна поведінка: диференційна асоціація

Бдвін Г. Сазерленд пояснює злочинність явищем, яке він називає диференційною асоціацією (Sutherland, 1949). Це дуже проста ідея. В суспільстві, яке включає в себе розмаїття субкультур, деякі суспільні середовища мають тенденцію заохочувати протизаконні дії, інші — навпаки. Індивіди стають правопорушниками через свою пов'язаність із людьми, що є носіями кримінальних норм. Здебільшого, як вважає Сазерленд, злочинна поведінка засвоюється в середовищі первинних груп, зокрема груп ровесників.

Ця теорія суперечить погляду, згідно з яким психологічні відмінності відокремлюють злочинця від інших людей; вона твердить, що злочинна діяльність засвоюється майже так само, як і така, що не суперечить закону, і що вона спрямована на ті самі потреби й цінності. Злодії намагаються добути собі засоби на прожиток, як і люди, зайняті на звичайній роботі, хіба що вони обирають незаконні засоби, аби домогтися цієї мети.