Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ВЛАДА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

Як зазначалося в розділі 1, дослідження влади має для соціології ' фундаментальне значення. ВЛАДА — це спроможність окремих осіб або груп змусити інших рахуватися із своїми інтересами чи справами, навіть за умови протидії інших сил. Іноді влада означає пряме

застосування сили, як це було тоді, коли китайський уряд придушив демократичний рух на площі Тяньаньмень. Влада є елементом майже всіх соціальних взаємовідносин, приміром, між працедавцем та працівником. У цьому розділі увагу приділено вужчому аспектові влади — владі уряду. У такій формі вона майже завжди йде в парі з ідеологією, яку використовують для виправдання дій тих, котрі стоять при владі. Наприклад, застосування китайським урядом сили проти студентської демонстрації означало крайній захід для захисту комуністичної ідеології,

ПОВНОВАЖЕННЯ — це легітимне використання влади урядом. Леґітимність означає, що особи, які перебувають у сфері урядових повноважень, погоджуються з цим. Отже, влада різниться від повноважень. Коли в Китаї спалахнули продемократичні заворушення, а уряд відреаґував ув'язненням та розстрілами демонстрантів, це було виявом влади, проте, разом з тим, і свідченням втрати урядом авторитету. Всупереч переконанням багатьох, демократія є не єдиним типом уряду, який вважається легітимним. Диктаторські режими також можуть мати леґітимність. Однак, як ми побачимо далі, сьогодні демократія є найпоширенішою формою уряду, який називають легітимним.