Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ

Що ж таке СОЦІАЛЬНА ЗМІНА? У певному розумінні, все повсякчас змінюється. Кожний день є новим; кожний момент є новою миттєвістю часу. Як зазначав грецький філософ Геракліт, неможливо двічі увійти в одну й ту саму річку. За другим разом річка вже інша, оскільки вода в ній уже збігла, а людина теж змінилася в якийсь невловимий спосіб. Хоча це зауваження по суті слушне, ми все-таки схильні думати, що в обох випадках це були та сама річка і та сама людина, яка входить у неї. В обрисах або формі річки, а також у фізичному стані та особистості людини з мокрими ногами існує неперервність, достатня для того, аби стверджувати, що, незважаючи на зміни, все залишається "тим самим". З'ясування значної зміни означає демонстрацію перетворень у засадничій структурі об'єкта або ситуації за певний часовий період. Що ж до людського суспільства, то, щоб вирішити, наскільки і в який спосіб система зазнає змін, ми маємо показати, до якої міри модифікуються базові інституції за певний період. При визначенні змін, окрім того, треба

показати, що залишається незмінним, відіграючи роль точки відліку. Навіть у сьогоднішньому динамічному світі існують явища, котрі мають давнє минуле. Наприклад, найбільші релігійні системи, такі як християнство або іслам, зберігають зв'язок з ідеями та обрядами, започаткованими близько двох тисяч років тому. Водночас більшість інституцій у сучасних суспільствах, безперечно, змінюються набагато швидше, ніж у традиційному світі.

У цьому розділі ми розглянемо спроби витлумачити напрямки змін, що позначаються на історії людства в цілому; далі ми з'ясуємо, чому сучасному періоду властиві такі докорінні й швидкі соціальні зміни. Сьогодні багато змін мають глобальний характер; вони відбуваються одночасно у багатьох країнах світу або позначаються на майбутньому всієї планети.