Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Переваги та недоліки опитувань

Опитування широко використовуються в соціологічних дослідженнях з кількох причин. Відповіді на питання анкети легше, ніж за більшості інших дослідницьких методів, підрахувати й проаналізувати; можна дослідити великі групи осіб; і, за наявності достатніх коштів, для збирання даних дослідники можуть вдатися до послуг агентства, що спеціалізується на опитуваннях.

Утім, багато соціологів критично ставляться до цього методу. На їхню думку, при цьому можна надати видимості точності результатам, достовірність яких сумнівна, якщо зважити на відносно поверховий характер більшості відповідей респондентів. Показники ухилення від анкетних питань іноді дуже значні, особливо коли анкети висилаються поштою. Це стосується й висновків на основі результатів, одержаних від ледь більше половини членів вибірки, хоча соціологи зазвичай намагаються повторно сконтактуватися з нереспондентами або замінити їх іншими особами. Про тих, хто ухилився від анкетування чи інтерв'ю, відомо мало.

Експерименти

Експеримент можна визначити як спробу дослідника перевірити гіпотезу в суворо контрольованих умовах. Експерименти часто застосовуються у сфері природничих наук, оскільки вони мають значну перевагу над іншими методами дослідження. В ситуації експерименту дослідник безпосередньо контролює обставини, в яких проводиться експеримент. У порівнянні з природничими науками масштаб досліджень у соціологи дуже обмежений. Ми можемо привести до лабораторії тільки невеликі групи осіб, а в таких експериментах люди усвідомлюють свою піддослідну роль і можуть поводитися неприродно.

І все-таки експериментальні методи можна принагідно успішно застосовувати в соціології. Прикладом цього є вигадливий експеримент Філіпа Зімбардо, для якого дослідник спорудив уявну в'язницю, де одні студенти добровільно виконували роль охоронців, а інші — ув'язнених (Zimbardo, 1972). Метою експерименту було простежити, наскільки ці різні ролі спричиняли зміни у світогляді й поведінці. Результати шокували дослідників. Студенти, які грали роль охоронців, швидко набули авторитарності; вони виказували справжню ворожість щодо ув'язнених, командували ними, ображали їх та погрожували їм. Натомість, студенти-"ув'язнені" продемонстрували суміш апатії та непослуху, що часто спостерігається у справжніх в'язницях. Ці результати були такі яскраві, а рівень протистояння такий високий, що експеримент довелося припинити на ранній стадії. Проте результати мали важливе значення. Зімбардо дійшов висновку, що на поведінку у в'язницях впливає радше сама природа тюремної атмосфери, ніж особистісні характеристики учасників.