Соціологія: навчальному посібнику

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: "Українська енциклопедія" | Кількість сторінок: 344

§ 5 Анкета — основний інструмент дослідження

Саркастичне зауваження керівника Інституту демоскопії в м. Алленсбах (ФРН) професора Блізабет Ноель про те, що "на жодному етапі статистично репрезентативного дослідження профани не пропонують свої послуги так завзято, як під час складання анкети", досить актуальне за умов зрослого попиту на соціологічні дослідження.

Соціологів-початківців підготовка анкети приваблює, по-перше, евристичністю, творчим характером; по-друге, одержанням наукового документа як свідчення своєї причетності до професійного співтовариства; по-третє, уявною легкістю складання її — запитання анкети за своєю формою максимально наближені до звичної повсякденної мови; по-четверте, можливістю майже після кожного запитання поставити крапку в роботі й вважати її виконаною (не випадково в анкетах соціологів-початківців найбільш недоопрацьованим є блок "демографічних запитань").

Чим кваліфікованіший соціолог, тим більше труднощів він зазнає там, де дилетант справляється з творчим завданням без будь-яких проблем, тому що перший, формулюючи запитання, не створює "дещо" з "нічого", а виконує копітку роботу "перекладача", перекладаючи дослідницьке запитання з мови академічних категорій (в яких, власне, і відбувається аналіз явища, що вивчається) на мову повсякденного спілкування, звичну для респондентів. Водночас він бачить помилки та обмеженість того чи іншого варіанта формулювання, а також можливих варіантів відповідей і намагається уникнути їх. Формулюючи запитання, він одночасно обмірковує та враховує можливості його статистичної обробки і коригує сукупність відповідей з урахуванням вимог, зумовлених вибором методу статистичного аналізу, оскільки кожне окреме запитання не існує самостійно і надалі має знайти своє обґрунтоване місце в загальному контексті аналізу проблеми.

Оскільки анкета не є незалежним науковим документом, яким починається та яким закінчується творча робота, то й оцінювати її якість можна, лише зіставляючи з різними елементами програми (метою, запропонованими показниками, передбачуваними методами статистичного аналізу).

Хоча в цілому конкретне формулювання запитань, формування сукупності відповідей та загальна композиція анкети практично завжди більшою мірою визначаються логікою, смаком, інтуїцією, досвідом дослідників, ніж деяким стандартним переліком правил, все ж у процесі підготовки анкети слід ураховувати основні вимоги, ігнорування яких знецінює одержану на основі певної анкети соціальну інформацію.