Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Соціально-демографічні спільності

Важливу роль у політичному житті відіграють соціально -демографічні спільності. Основою їх розрізнення є статеві та вікові відмінності між людьми. За статевою ознакою розрізняються чоловіки і жінки, а за віковою — молодь, особи середнього, старшого й похилого віку. При цьому маються на увазі не суто фізіологічні, а соціальні відмінності між цими групами людей, тобто відмінності за їх становищем у суспільстві. Так, і до сьогодні залишається актуальною проблема забезпечення не лише формально-юридичної, а й фактичної рівності жінок з чоловіками, усунення дискримінації жінок в оплаті праці, наймі на роботу, доступі на високі державні посади, в політичному житті в цілому, хоча боротьба жінок за розв'язання цієї проблеми триває вже декілька століть.

Молодь це соціально-демографічна група, яка вирізняється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального становища та зумовлених ними соціально-психологічних властивостей.

Як певний етап життєвого циклу молодість є біологічно універсальною, але її конкретні вікові межі, соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу й залежать від властивих тому чи іншому суспільству особливостей соціалізації.

Вікові межі молодості, а значить, і приналежність до молоді як соціально-демографічної групи, визначаються в інтервалі 14—16 (вік статевого дозрівання) і 25—30 років (вік закінчення навчання й початку самостійного трудового життя). В багатьох країнах діє законодавство, яке передбачає встановлення вікових меж молодості, створення умов для соціального становлення та розвитку молоді, забезпечення правових і політичних гарантій здійснення цього процесу тощо. Це законодавство складає правову основу особливого виду політики — молодіжної. Так, в Україні прийнята Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики», діє Закон «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді». В цьому законі, зокрема, зазначається, що молодь — це громадяни України віком від 15 до 28 років.

Особи похилого віку — це здебільшого пенсіонери за віком, який неоднаковий в різних країнах і встановлюється в межах 55—70 років. В Україні пенсійний вік становить 55 років для жінок і 60 — для чоловіків. Пенсіонери також є об'єктом особливого різновиду політики — пенсійної.

Як й інші соціальні спільності, молодь і пенсіонери теж прагнуть до представництва своїх інтересів на державному рівні. Здійснюється воно як через політичні партії, так і через численні молодіжні й ветеранські громадські організації. Молодь і пенсіонери нерідко є найактивнішими складовими електорату.