Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 11. Групи інтересів

Багатоманітні групи людей, об'єднані спільними рисами соціально-економічного становища, видами професійної і громадської діяльності, захопленнями тощо, для задоволення своїх інтересів створюють не лише політичні партії, а й різні громадські організації, які також прагнуть до представництва цих інтересів у політичній сфері суспільства, на державному рівні. Громадські об'єднання є інститутами громадянського суспільства, тією ланкою, що пов'язує його з державою. Політика для них також виступає одним із засобів досягнення поставлених цілей та основних об'єктів впливу. В політології такі громадські об'єднання визначаються як групи інтересів.


Рекомендована літератураАнтонович И. И

Общественные движения и проблемы власти // Социально-полит. науки. 1991. № 4.

Афанасьев М. Н.

Клиентела в России вчера и сегодня // Полит, исследования. 1994. № 1.

Бакун Л. А.

Группы в политике (К истории развития американских теорий) // Полит, исследования. 1999. № 1.

Вяткин К. С. ,

Лоббизм по-немецки // Полит, исследования. 1993. № 1.

Голобуцький О., Докукін Ю., Кулик В.

Сучасний профспілковий рух в Україні: Серія «Ексклюзив». Вип. 5. К., 1996.

Группы интересов // Полит, исследования. 1992. № 5—6.

Доган М., Пеласси Д.

Политический клиентелизм — всеобщее явление // Социально-полит, журн. 1995. № 1.

Дюверже М.

Партийная политика и группы давления // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 4.

Зубков С. А.

Лоббизм в практике менеджмента // Социально-полит, журн. 1996. № 5.

Зяблик Н. Г.

США: Лоббизм и политика. М., 1976.

Лепехин В.

«Группы давления»: генезис и классификация // Власть. 1993. № 3.

Массовые движения в современном обществе. М., 1990.

Нельсон Л. Д., Кузес И. Ю.

Группы интересов и политический срез российских экономических реформ (критическая версия) // Полит, исследования. 1995. № 6.

Перегудов С. П.

Крупная российская корпорация в системе власти // Полит, исследования. 2001. № 8.

Перегудов С. П., Лапина Н. Ю., Семененко И. С.

Группы интересов и российское государство. М., 1999.

Перегудов С. П.

Политическое представительство интересов: опыт Запада и проблемы России // Полит, исследования. 1993. № 4.

Шапиро И.

Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полит, исследования. 2001. № 3.