Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

3. Політичне представництво груп інтересів

Групи інтересів є невід'ємним елементом демократичного суспільства. Оскільки в кожному суспільстві існують різноманітні інтереси, а окремі рядові громадяни не можуть задовольняти свої інтереси поодинці, то вони змушені об'єднуватися в групи.

Узагальнення і формулювання групових інтересів надзвичайно важливе як для самих груп, так і для держави. Звуження поля дії груп інтересів, перешкоди для громадян створювати ці асоціації роблять правлячий режим більш жорстким, ізолюють правлячу еліту від народу.

Представництво групових інтересів на державному рівні здійснюється як у безпосередніх, так і в опосередкованих формах.