Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 12. Політичні режими

Розглянуті вище поняття «форма державного правління» і «форма державного устрою» дають уявлення в основному про організаційну структуру держави, зовнішній вияв державності. Реальна ж роль тих чи інших інститутів державної влади, дійсний стан демократії, способи владарювання у тій чи іншій країні знаходять свій вияв у понятті «політичний режим». За одних і тих самих форм правління політичні режими можуть бути істотно відмінними. Оскільки у здійсненні державної влади важливу роль відіграють політичні партії і різноманітні групи інтересів, то політичний режим розглядається після вивчення цих інститутів політичної системи суспільства як її функціональний аспект.


Рекомендована літератураАндерсон Р. Д.

Тоталитаризм: концепт или идеология? // Полит, исследования. 1993. № 3.

Арон Р.

Демократия и тоталитаризм. М., 1993.

Вятр Е.

Типология политических режимов // Лекции по политологии: В 2 т. Таллинн, 1991. Т. 1.

Вятр Е.

Трансформация тоталитарных и авторитарных режимов в современные демократии // Лекции по политологии: В 2 т. Таллинн, 1991. Т. 1.

Гаджиев К. С.

Тоталитаризм как феномен XX века // Вопр. филос. 1992. № 2.

Гуггенбергер Б.

Теория демократии // Полит, исследования. 1991. № 4.

Даган М.

Легитимность режимов и кризис доверия // Социол. исследования. 1994. № 6.

Даймонд Л.

Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полит, исследования. 1999. № 1.

Даль Р. А.

Введение в экономическую демократию. М., 1991.

Джилас М.

Лицо тоталитаризма. М., 1992.

Ильин М. В., Мельвиль А. Ю., Федоров Ю. Е.

Демократия и демократизация (раздел учебного пособия) // Полит, исследования. 1996. № 5.

Капустин Б. Г.

Демократия и справедливость // Полит, исследования. 1992. № 1-2.

Клямкин И. М., Лапкин В. В., Пантин В. И.

Между авторитаризмом и демократией // Полит, исследования. 1995. № 2.

Ковлер А. И.

Исторические формы демократии: проблемы полити ко-право вой теории. М.,1990.

Кувалдин В. Б.

Президентская и парламентская республики как формы демократического транзита (российский и украинский опыт в мировом контексте) // Полит, исследования. 1998. № 5.

Лобер В.

Демократия: от зарождения идеи до современности. М., 1991.

Мачкув Е.

Преобразование коммунистического тоталитаризма и посткоммунистическая системная трансформация: проблемы, концепции, периодизация // Полит, исследования. 2000. № 4.

Мигранян А.

Плебисцитарная теория демократии М. Вебера и современный политический процесс // Вопр. филос. 1989. № 6.

Пшизова С. Н.

Демократия и политический рынок в сравнительной перспективе // Полит, исследования. 2000. № 2, 3.

Рассоха И. Н.

Тезисы о тоталитаризме // Полит, исследования. 1995. № 2.

Рябов С. Г.

Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. К., 1996.

Саламатин В. С.

Политические режимы: к методологии понятий. М., 1995.

Саамин А. [b]М.

Современная демократия. М., 1992.

Сафонов В. Н.

Соотношение форм правления и режимов правления // Социально-полит, журн. 1998. № 1.

Фадеев Д. А.

Опыт политики переходного периода (Испания после Франко) // Полит, исследования. 1991. № 5.

Фадеев Д. А.

От авторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полит, исследования. 1992. № 1—2.

Федоров В.

Эволюции авторитаризма. М., 1994.

Хайек Ф.

Дорога к рабству // Вопр. филос. 1990. №11.

Цыганков А. П.

Политический режим // Социально-полит, журн. 1996. № 1.