Політологія (теорія та історія політичної науки): Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 576

Глава 17. Міжнародна політика

Аналіз політики як складного й багатогранного суспільного явища здійснюється не тільки на інституціональному і персоналізованому рівнях всередині держави, а й на рівні міждержавних відносин. Міждержавні, у дещо ширшому плані — міжнародні відносини є об'єктом зовнішньої політики держави і одночасно тим середовищем, у якому вона відбувається. Тому в політології зовнішня політика аналізується в тісному зв'язку з міжнародними відносинами. Дослідження політики на міжнародному рівні має свої особливості, пов'язані з характером міжнародних відносин, місцем, яке в них посідають міжнародні політичні відносини, й роллю у формуванні та функціонуванні міжнародних політичних відносин різних державних і недержавних організацій


Рекомендована літератураБарковский М. М.

Лестер Браун: Глобальные проблемы и политика // Социально-полит, науки. 1991. № 4.

Барсукова С. Ю.

Принадлежит ли Россия к третьему миру? // Полит, исследования. 2000. № 4.

Блищенко И. П., Солнцева М. Ш.

Мировая политика и международное право. М., 1991.

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. А.

Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма. М., 1985.

Василенко В. А.

Основы теории международного права. К., 1988.

Василенко И. А.

Политическая глобалистика. М., 2000.

Дерганое О.

Міжнародне становите України // Політ, думка. 2000. № 2.

Дробот Г. А.

Куинси Райт о конфликтах и стабильности в международных отношениях // Социально-полит, науки. 1991. № 7.

Дробот Г. А.

Противоречия и баланс сил в международных отношениях // Социально-полит, науки. 1991. № 2.

Косое Ю. В.

В поисках стратегии выживания: Анализ концепций глобального развития. СПб., 1991.

Кудряченко А.

Головні засади зовнішньої політики України // Віче. 1996. № 8.

Кукулка Ю.

Проблемы теории международных отношений. М., 1980.

Миголатьев А. А.

Актуальные проблемы мирового политического процесса // Социально-полит, журн. 1993. № 4.

Мироненко А. Н.

Проблемы ядерного века и пути их решения. К., 1989.

Мурадян А. А.

Буржуазные теории международной политики. М., 1988.

Основні напрями зовнішньої політики України // Політика і час. 1993. № 11.

Проскурин С. А.

Баланс интересов государств — основа прогресса цивилизации // Социально-полит, науки. 1991. № 4.

Рябов С. Г.

Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. 1995. № 1.

Страус А. Р.

Униполярность (концентрическая структура нового мирового порядка и позиция России) // Полит, исследования. 1997. № 2.

Хантінгтон С.

Зіткнення цивілізацій? // Філос. і соціол. думка. 1996. № 1—2.

Козин Г. С

Джеймс Розенау: взгляд на внешнюю политику // Социально-полит, науки. 1991. № 3.

Цыганков А. П.

Г. Моргентау: взгляд на внешнюю политику // Социально-полит. науки. 1991. № 1.

Циганков П. А.

Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання. 1992. № 2.

Цыганков П. А.

Мировой политический процесе: содержание и особенности // Социально-полит, журн. 1995. № 4.

Цыганков П. А.

Политология и наука о международных отношениях: проблема разграничения предметных областей // Социально-полит, журн. 1995. № 5.

Цыганков П. А.

Раймон Арон о политической науке и социологии международных отношений // Социально-полит, науки. 1991. № 5.

Цымбурский В. Л.

Геополитика как мировидение и род занятий // Полит. исследования. 1999. № 4.