Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Істотні риси і соціальне призначення прикладної політології

Істотною відмінністю прикладних політологічних досліджень є й те, що їхній кінцевий продукт — не абстрактні загальні положення, які однаковою мірою застосовуються для характеристики багатьох однотипних політичних явищ, а практичні поради і рекомендації конкретним учасникам політичного процесу, доведення переваг визначених способів і прийомів дій, важливі параметри й описи стану і характеру політичних подій, короткострокові прогнози розвитку ситуації у визначених сферах життя.

Рекомендаційні за своїм характером висновки й узагальнення звично адресуються особам, що володіють владними повноваженнями в сфері управління і безпосередньо визначають реальну політику. Висновки прикладної політології можуть бути також спрямовані на підкріплення (чи руйнування) типових установок суспільної думки з метою збереження (чи порушення) політичної стабільності чи надання тим чи іншим політичним процесам заданої спрямованості. Так, у ряді західних країн нерідко використовуються публікації результатів соціологічних опитувань безпосередньо перед виборами для того, щоб схилити симпатії громадян, які вважаються, на користь певної партії чи кандидата. Рекомендації прикладної політології звично формулюються відповідно до закону, але іноді вони й порушують його.

Суб'єктами, розроблювачами прикладної політології є не стільки теоретики, скільки аналітики, експерти, радники політичних діячів, працівників партійних апаратів, пієрмени (фахівці з політичної реклами, налагодженню відносин із громадськістю) та інші особи, що найчастіше безпосередньо пов'язані з виробленням політичної лінії лідерів чи цілих органів управління, із прийняттям владних рішень.

У багатьох країнах існують спеціальні аналітичні центри, експертні ради та інші структури, де виробляються рекомендації з прийняттям певних політичних рішень, готуються відповідні матеріали, довідки, документи для ланок державного управління, партій, груп тиску і т. д. У сучасному світі існують і організації, що вирішують подібні завдання на рівні міжнародних відносин.

Перевірені практикою висновки прикладної політології найчастіше слугують підставою для відповідних теоретичних узагальнень, для формулювання положень теоретичної політології. Так, моделювання наслідків ядерних конфліктів у сучасних умовах відіграло істотну роль в обґрунтуванні тези про неможливість використання військової сили для досягнення ряду політичних цілей, зокрема геополітичних.

Таким чином, прикладна політологія є складовою частиною й одночасно специфічним рівнем політичної науки, безпосередньо сфокусованим на вирішенні практичних завдань. Гї основне призначення — формулювати конкретні рекомендації і короткострокові прогнози певним політичним суб'єктам з метою підвищення ефективності їх діяльності.