Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Основні сфери застосування прикладної політології

Прикладні політологічні дослідження, як правило, пов'язані з такими сторонами дійсності, що володіють стійкою практичною значимістю для державної політики. Можливість цієї дисципліни використовуються для розроблення програм діяльності уряду в галузі охорони здоров 'я, соціальної, національної, оборонної політики і т. п. Прикладні дослідження уточнюють поточні і перспективні цілі, розподіл повноважень між: різними гілками державної влади, прогнозують якісні зміни політичної ситуації. Важлива сфера їхнього використання — визначення шляхів чи запобігання розвитку соціальних конфліктів і досягнення необхідного суспільству консенсусу. Такі дослідження розробляють технології вирішення кризових явищ, що дозволяє знаходити злагоду між її учасниками і забезпечувати керованість конфліктними ситуаціями.

Близькі до кола питань, пов'язаних з управлінням конфліктами, проблеми ведення переговорів. Переговорний процес як сфера застосування прикладних політологічних досліджень потребує вироблення «технології торгу», що зі свого боку, припускає визначення прийомів і способів взаємодії сторін. У межах вироблюваних тут моделей формулюються рекомендації діючим особам щодо стилю їх стосунків з аутсайдерами чи, навпаки, з більш сильними опонентами, визначаються прийоми, на яких домагаються більшого взаєморозуміння з опонентами і знижується жорсткість їх позиції, встановлюються правила інформування учасників переговорів і т. ін.

Однією з найбільш розроблених і розповсюджених сфер застосування прикладної політології є проведення виборчих кампаній. Ця дисципліна формулює рекомендації з фінансування виборчих кампаній, вибору найважливіших тем для ведення передвиборчої боротьби, допомагає визначити час, оптимальний для початку розгортання агітаційно-пропагандиської кампанії тощо.

Ще одна специфічна сфера застосування прикладних досліджень — вироблення і прийняття політичних рішень. Тут прикладна політологія розробляє критерії виділення політично значущих суспільних проблем, забезпечує необхідну інформацію, формулює варіанти прийняття альтернативних рішень, заходів для нейтралізації дій опонентів і т. д.

Функціонально прикладна й теоретична політологія взаємно доповнюють і збагачують одна одну, складаючи єдине ціле. Розробленість обох цих галузей політичної науки — важлива передумова цивілізованості й ефективності політики, її гуманістичної орієнтації.