Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Поняття про та його принципи виборче право

Поняття виборчого права використовується для позначення двох взаємопов'язаних явищ:

по-перше, виборче право — це сукупність норм, які регулюють порядок і умови формування виборних органів, заміни виборних посад;

по-друге, виборче право — це суб'єктивне право на участь у виборах.

Як суб'єктивне право особи виборче право поділяється на: 1) активне і 2) пасивне виборче право.

Активне виборче право — це встановлене законом право громадянина брати участь у виборах в органи державної влади насамперед шляхом голосування.

Пасивне виборче право означає право балотуватися на відповідні посади, тобто право бути обраним.

Відповідати своєму соціальному призначенню вибори можуть лише в тому випадку, якщо вони базуються на визначених принципах, на свого роду загальновизнаних нормах, які мають безумовну цінність і роблять їх механізмом представництва. Ці принципи визначаються виборчим законодавством, основне завдання якого — забезпечити одне з найважливіших прав людини — право на голосування, чи право голосу, без якого всі інші права не мають сенсу.

Звичайно виділяють дві групи таких принципів виборчого права: 1) принципи, що визначають статус, положення кожного громадянина на виборах; 2) загальні принципи організації виборів, що характеризують основні організаційні, в тому числі й соціальні умови їхньої демократичності.