Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Умови ефективності виборів

Ефективність виборів залежить від цілого ряду економічних, соціальних, правових, культурних і моральних умов, відсутність яких може перетворити вибори в антисоціальний механізм:

•  В економічній сфері — це розвинуті відносин власності, які передбачають ринкові механізми і волю до підприємництва. Людині, яка володіє власністю, є що втрачати і що захищати, її спосіб буття докорінно відрізняється від життя незаможних. Наявність економічних інтересів потребує відповідних політичних механізмів їхньої артикуляції і захисту. Саме вибори і є одним з такого роду механізмів, за допомогою якого можна безболісно усунути керівників, які не забезпечили умови реалізації матеріальних інтересів більшої частини виборців.

•  Серед соціальних факторів ефективного виборчого механізму на перше місце треба поставити існування економічно заможного «середнього класу», який забезпечує суспільну стабільність. Сталість проживання більшості населення на «своїй» території, міцність сімейних підвалин, міцність суспільних інститутів і загальновизнаних соціальних цінностей забезпечують стійкий суспільний порядок.

•  Серед політико-правових умов, необхідних для ефективності демократичних виборів, поряд з демократичними традиціями слід зазначити й існування сильного сформованого громадянського суспільства зі структурованими інститутами: з розвинутою багатопартійністю як з відображенням різноманіття соціальних інтересів, зі сталою законодавчою базою, з незалежним від держави функціюванням засобів масової інформації.

•  Ефективні вибори припускають відчуття народом своєї історико-національної спільності як основи патріотизму, поваги до закону, почуття державної відповідальності. У цьому — основа високої політичної культури народу, його демократичних традицій. Особливо варто підкреслити необхідність суспільно-політичного консенсусу щодо державного устрою суспільства та його основних інститутів. Якщо одна частина суспільства виступає за капіталізм, а інша — за соціалізм, то вибори лише загострять цю боротьбу, а потім перенесуть її на рівень політичних інститутів, що рано чи пізно призведе до зруйнування держави. От чому так важливо мати загальновизнані хоч би на рівні політичної еліти «правила гри» — закони, зафіксовані в Конституції і Виборчому кодексі.