Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Учасники виборчої кампанії

Виборча кампанія, проведена на будь-якому рівні державного устрою (загальнонаціональному, регіональному, місцевому) як в органи законодавчої, так і виконавчої влади, має типовий склад учасників цієї події (схема 26).

image

Центральними дійовими особами у виборчій кампанії є кандидати в органи влади, яких можуть висувати різні соціально-політичні сили згідно з виборчим законодавством. Кандидати в органи влади прямо чи через помічників створюють свою команду. Як правило, до її складу входять такі учасники виборчої кампанії:

•  довірені особи, основна функція яких полягає в тому, щоб, зустрічаючися з виборцями, говорячи від імені кандидата, розширити представницькі можливості кандидата у виборчому середовищі;

• група підтримки кандидата, завдання якої полягає в тому, щоб створити необхідний соціально-психологічний настрій при зустрічах виборців з кандидатами, при проведенні дебатів між кандидатами та в інших виборчих заходах;

•  агітатори— особлива група членів команди, які повинні зробити доступними для виборців передвиборну програму й імідж кандидата;

•  члени команди, які здійснюють зв'язок із засобами масової інформації (ЗМІ). Забезпечуваний законом доступ кандидатів до ЗМІ може мати різну ефективність залежно від професіоналізму цих членів команди.

До команди кандидатів можна з відповідною часткою умовності включити і спонсорів, які підтримують кандидатів матеріально в надії реалізувати через них свої інтереси. До неї можуть входити і представники партій і рухів та приватні особи — добровольці, які підтримують кандидата. Дуже важливою ланкою команди кандидата в органи влади є група соціально-політичної підтримки, функції якої полягають у тому, щоб одержувати необхідну кандидатові об'єктивну інформацію. Практика виборчих кампаній показує, що без ефективної роботи команди, за всіх сприятливих умов надії кандидата на перемогу, як правило, нереальні.

Вирішальним учасником виборів є виборці — люди, які проживають на території виборчого округу і володіють правом голосу. Від їхнього вибору залежить результат кампанії.

І, нарешті, проведення виборів забезпечується державними структурами — виборчими комісіями, органами влади та судами, роль яких полягає в тому, що вони створюють організаційно-правову інфраструктуру виборчої кампанії: дотримання законності й організація реєстрації кандидатів, «нарізування» виборчих округів і виборчих дільниць, оповіщення виборців про проведення виборів, організація проведення виборів, спостереження за дотриманням правових норм при виборах, підбивання їхніх підсумків, а також повідомлення виборців про результати виборів.