Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Політичне рішення як центральний елемент управління

Політична діяльність будь-якого рівня і будь-якого масштабу починається з ухвалення політичного рішення. Політичне рішення — акт, здійснюваний суб'єктами політичного процесу (політичними лідерами, керівними органами), у якому на основі аналізу інформації, існуючих інтересів, потреб і можливостей їх задоволення формулюються завдання, обов'язкові для членів даної соціальної спільноти. Політичне рішення націлене на організацію практичної діяльності заради досягнення мети, на погодження функціювання окремих ланок соціальної системи. Воно виявляє себе в багатьох іпостасях:

•  це — завжди процес, який починається з появи політичної проблеми і закінчується з її вирішенням;

•  це — спосіб реалізації інтересів учасників політичних подій;

•  це — засіб розв'язання конфліктних політичних ситуацій;

• це — усвідомлений вибір суб'єктом діяльності варіанта дій з багатьох можливих;

•  це — ще й вольове зусилля того, хто приймає рішення. Досягти наміченого результату — це значить врахувати можливу протидію інших учасників політичних подій, отже, передбачити витрату значних вольових зусиль по його реалізації (схема 27).

image