Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Вимоги до політичного рішення

Будь-яке політичне рішення люди приймають, щоб розв'язати конкретну політичну ситуацію. Іншими словами, політичне рішення — це складне діалектичне переплетення об'єктивного і суб'єктивного в політичному процесі. При цьому в того, хто приймає рішення, завжди буде велика спокуса: збільшити частку суб'єктивного в майбутньому рішенні. Надійна перепона для такої спокуси — дотримання ряду вимог:

•  доцільність ухвалення рішення. Навіщо приймається рішення? З якою метою? Для чого? — запитання далеко не риторичні. Чи бажає політик виявити, показати себе в політичному процесі, чи він проштовхує рішення в інтересах дуже вузького угруповання осіб, чи вирішується проблема широкої суспільної значимості — усе це треба з'ясувати ще до початку роботи над політичним рішенням;

•  своєчасність розроблення рішення. Усяка політична дія, тим більше політичне рішення, повинна відбуватися вчасно; ні раніше, ні пізніше;

•  системність урахування чинників, значущих для ухвалення рішення. Всебічність і повнота аналізу й оцінка всіх даних про ситуацію, яку варто змінити політичним рішенням, всебічність і повнота аналізу й оцінка всіх наслідків політичного рішення, що приймається — ось сучасний стиль діяльності серйозного політика;

•  відповідність прийнятого рішення чинним у суспільстві правовим нормам, законам;

•  підпорядкованість процесу приймання й реалізації рішення дії загальних принципів людської діяльності, таких як науковість, реальність, конкретність, конструктивність, альтернативність, оптимальність, можливість контролю.

У суспільстві з досить високим рівнем політичної культури прийняті рішення в основному відповідають викладеним вище основним вимогам, і тому реалізація їх не порушує цілісності й стабільності політичної системи суспільства в цілому.