Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Створення механізму реалізації'рішення

Отже, рішення прийнято. Політична практика показує, що й найблискучіші рішення залишаються тільки документальними пам'ятками, якщо немає механізму їх виконання.

У різних ситуаціях ці механізми можуть бути різними, але є елементи, які необхідні для кожного механізму реалізації політичного рішення. Насамперед це:

•  персональна відповідальність людей за виконання даного рішення;

•  чітко визначені джерела фінансового, матеріального та іншого забезпечення виконання рішення;

•  координація роботи механізму реалізації даного рішення з роботою інших механізмів політичної структури;

•  постійний контроль за ходом виконання політичного рішення.

Таким чином, розглянутий алгоритм ухвалення політичного рішення дає суб'єктові політики можливість забезпечити досить високий науковий рівень розроблення, а значить, і досягнення бажаного політичного результату. Але цього не завжди буває досить. Для досягнення бажаного результату в політиці той, хто приймає рішення, обов'язково включає в роботу паралельно з алгоритмом і на тій самій, четвертій, фазі процесу ще одну політологічну технологію, яка називається інформаційно-аналітичною базою підтримки ухвалення політичного рішення. Названа політологічна технологія містить у собі такі елементи:

•  оцінку рівня інформованості учасників політичних подій про проблемну ситуацію, врахування цього рівня при оцінюванні сили їхнього впливу на ухвалення можливого рішення;

•  систематизацію політичних подій з урахуванням їхньої відповідності рівню активності різних учасників політичних подій;

•  оцінку ступеня політичної активності учасників політичних подій у їхньому ставленні до прийнятого рішення (за відомою схемою: висловлення наміру — дії — насильство);

•  політичний моніторинг — відстежування і раннє запобігання найбільш небажаним діям з боку яких-небудь учасників політичних подій по рішенню, яке готується;

•  процедура (за особливою технологією) протидії опозиційним силам при прийманні й реалізації політичного рішення;

•  виявляння ієрархії дій (і на підтримку, і на протидію) учасників політичних подій з приводу ухвалення політичного рішення (за схемою: головне — необхідне — другорядне);

•  політичний контент-аналіз позицій прихильників і супротивників рішення;

•  експертна оцінка для аналізу проблемної ситуації і для вибору альтернатив прийнятому рішенню;

•  прогнозування можливої долі політичного рішення, яке готується, і кінцевих результатів реалізації його;

•  глибоке якісне відпрацювання всіх елементів алгоритму ухвалення політичного рішення.