Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Дослідження ринку влади

Одною з найважливіших складових політичного маркетингу є вивчання особливостей функціонування ринку влади в суспільстві. Говорячи про дослідження ринку влади, треба розуміти значення, яке мають вивчання і аналіз політичної культури суспільства, рівня розвитку партійно-політичних структур, банку політичних лідерів (тобто політичної і правлячої еліти) і, звичайно, настанов суспільної свідомості. Якщо перші три чинники досліджуються традиційними методами політичного аналізу, то стереотипи суспільної свідомості можна дослідити насамперед завдяки вивченню громадської думки. Вивчати громадську думку можна через опосередковані, прямі і спеціалізовані канали надходження інформації.

•  Опосередковані канали висловлення громадської думки — засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення, відео, комп'ютерна й електронна пошта і т. ін.), документи засідань органів влади й суспільно-політичних організацій, матеріали державних органів управління, статистики, спецслужб, внутрішніх справ, армії тощо.

•  Прямі канали висловлення громадської думки — особисті контакти працівників органів управління з населенням на зборах, мітингах, страйках і прийомах громадян, через листування та ін.

•  Спеціалізовані канали висловлення громадської думки є найнадійнішими, оскільки дають змогу одержувати за допомогою соціологічних і соціопсихологічних методів надійну й репрезентативну (адекватну, відповідну) інформацію з широкого кола питань.

На відміну від опосередкованих каналів (які дають змогу дослідити методом ко-нтент-аналізу лише основні тенденції громадської думки), прямих каналів (які дають інформацію про думки лише найактивнішої частини населення, яка пише листи, звернення, виступає на мітингах і т. п.), саме спеціалізовані канали висловлення громадської думки мають стати науковою основою для проведення політичного маркетингу.