Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Вимоги до політичного рекламування

Виділяють такі технологічні вимоги до створення реклами:

•  насамперед необхідно відповісти на запитання: для чого створюється ця реклама і який фрагмент стратегічного образу він має донести та вкорінити у свідомість і підсвідомість аудиторії. При порушенні цієї вимоги створюються яскраві образи, які вражають самих творців та замовників, запускаються слогани без попередньої перевірки, виробляють дійсно гарну рекламу. Однак проблема в тому, що випущені «в народ» без попередніх досліджень і визначення стратегії політичної реклами та виборчої кампанії, вони проходять як повз свідомість так і підсвідомість широкої аудиторії, перетворюючи на порох сили та кошти, які були витрачені на їх виготовлення;

•  рекламне повідомлення має бути націленим на електорат чи на ту цільову аудиторію, яку необхідно схилити на підтримку політичного кандидата чи програми;

•  після виявлення системи мотивації в цільовій аудиторії будується стратегія виборчої кампанії;

•  необхідно також зрозуміти, за допомогою яких рекламних засобів можна донести до аудиторії інформацію про те, що саме цей кандидат може створити умови для задоволення цих потреб;

•  зміст рекламних носіїв слід розробляти з урахуванням лінгвістичних особливостей регіону і домінуючого рівня освіти;

•  необхідно врахувати психологічні особливості сприйняття. Політична реклама не повинна бути монотонною — монотонність стомлює аудиторію й послаблює увагу до рекламного повідомлення.

Коли комерційна реклама просуває який-небудь товар, то він пропонується максимально близьким до ідеалу, йому приписують ті властивості, які властиві позитивному прототипу.

Однак у політичній рекламі діють зовсім інші закони. Кандидат, якого рекламують, завжди залишається людиною зі слабкостями та проблемами, які мають ріднити його з виборцями. Канонізація кандидата призводить до його політичної смерті. Наявність «негативних» елементів в іміджі кандидата обов'язкова. Питання тільки в тому, щоб негативні якості були в чіткій пропорції з позитивними. І, крім того, щоб вони були саме тими якостями, які в сукупності будуть вибачені політичному кандидату.

Кандидат обов'язково повинен бути «героєм», щоб виборцям хотілося за нього проголосувати. Він повинен мати такі якості, які відрізняли б його від інших. Герой має вести людей за собою, вказувати їм шлях, захищати від ворогів, допомагати їм у скруті. Однак щоб у виборців не було почуття приниженості й зниженої самооцінки на фоні такого кандидата, важливо, щоб він сприймався мовби зсередини голосуючого соціуму, тобто оцінювався ними як «один з нас». Кандидат має вести нас до світлого майбутнього, до нового образу життя, але сам має вести такий спосіб життя, як і весь народ.

Отже, політичне рекламування, як виборча технологія — це сукупність засобів, методів та методик, які спрямовані на формування необхідного (як правило, позитивного) політичного іміджу політичним партіям чи окремим кандидатам, метою яких є прихилення на свій бік виборців і перемога на виборах.