Політологія: Навчально-методичний комплекс

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка | Кількість сторінок: 697

Поняття «імідж»

Поняття «імідж» (образ) походить від латинського imago (зображення, відображення, видимість), пов'язаного з латинським словом imitare, що означає «імітувати». Згідно з тлумачним словником Вебстера, імідж — це штучна імітація чи подання зовнішньої форми якого-небудь об'єкта чи особи. Він є уявленням про людину, товар чи інститут, що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою пабліситі, реклами або пропаганди.

Імідж — поняття порівняно нове для нашого політичного лексикону. Частіше воно вживається стосовно політиків та лідерів організацій і рухів. Разом з тим буде цілком виправданим говорити про імідж організації, якщо під цим розуміти образ, який виникає в суспільній свідомості, в думці про ту чи іншу партію, рух чи блок під впливом як об'єктивних, так і суб'єктивних обставин.

Взагалі для іміджу властива стисла характеристика. Вона складається внаслідок злиття уявлень суб'єкта політики про себе і зафіксованих засобами масових комунікацій думок оточуючих.

Для розуміння природи іміджу важливо враховувати таке: політичний імідж несе узагальнену і спрощену інформацію не тільки про реальні особливості політичної свідомості і поведінки організації й лідера, а й про особливості, які існують лише в уяві людей. Під впливом сприятливих чи несприятливих обставин складається і закріплюється в суспільній свідомості відповідна оцінка достоїнств і вад політика, яка має самодостатнє значення, змушуючи суб'єкт діяти згідно з суспільними очікуваннями.